Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu
Boldogságórák, mint jó gyakorlat a Sülysápi Csicsergő Óvodában
 
A program szakmai irányítói Bagdi Bella a Jobb Veled a Világ Alapítvány megalapítója, Prof. Oláh Attila az ELTE Pozitív Pszichológiai Kutatócsoportjának vezetője és Prof. Dr. Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, a program fővédnöke. A program mára már mozgalommá nőtte ki magát és alternatív pedagógiai programként működik. Hazánkban és hazánkon kívül több mint 7332 csoportban 3000 pedagógussal folynak Boldogságórák. 2017 – től egész Európában -öt nyelven- van lehetőség csatlakozni a mozgalomhoz.

A Boldogságórák célja: Szisztematikus gyakorlatok alkalmazásával készségszintűvé tenni a pozitív orientációt. Minél korábbi életkorban kezdődik el a pozitív orientáció, annál szilárdabb életszemlélet alakulhat ki a gyermekekben. Lelki egészségünk alapja a boldogság, a boldogságra való képesség, a teljes jóllét állapotára való törekvés. Ehhez pozitív érzelmekre van szükség. A program ezeknek a képességeknek a kibontakoztatásában nyújt segítséget. A pozitív érzelmi állapotok elérését, fenntartását és fokozását lehetővé tevő technikák és módszerek tanításával, az intellektuális és szociális fejlődés előmozdítását és a mentális egészség fejlesztését segíti a program. Jellemzője, hogy nem tagadja a negatív érzelmeket, sőt a kihívásokkal és stresszel szembeni küzdelemre készít fel. 

Tudományos alapját a pozitív pszichológia eredményei és a pozitív pszichológia érzelem elmélete adja. Hatásvizsgálatát a 2015-2016-os tanévben az ELTE Pszichológiai Kutatócsoportja végezték. A mérési eredmények megerősítették a Boldogságórák közvetlen hatását. Bizonyított, hogy a pozitív érzelmi állapotot generálva a gyakorlatok megnyitják az elmét, fokozzák az érdeklődést és erősítik a figyelemkoncentrációt. Optimistább, magabiztosabb, kitartóbb gyerekeket figyelhettek meg saját korosztályukban, a vizsgálatokban.
A programhoz 2018-ban csatlakozott intézményünk Pályázat útján jelentkeztünk a Boldog Óvoda cím elnyerésére. Nevelőtestületünk, azért döntött a csatlakozás mellett, mert úgy éreztük a program hiánypótló. Az érzelmi nevelés és a szocializáció terén vártuk a legnagyobb fejlődést. Tanulmányozva a programot egyetértettünk az alkotók által felvázolt 8 előnyével.
 
 • Fejleszti a gyerekek problémamegoldó képességét.
 • Szélesíti a gyerekek látókörét és gondolkodás módját.
 • Testi, szellemi és társas erőforrásokat épít.
 • Ellensúlyozza a negatív érzelmeket.
 • Csökkenti az agressziót a gyermekközösségekben.
 • Javulnak a gyerekek tanulási eredményei.
 • miközben tanítasz, te magad is fejlődsz, és boldogabbá válsz.

2018 tavaszán az édesanyák körében teszteltük a program egyes elemeit. Mivel fontos kritérium a családok bevonása, a témák továbbadása a családok felé. Anyák napi tapasztalataink pozitívak voltak. 
Az iskola is partner volt és ők is megpályázták a Boldog Iskola címet. Örültünk ennek, hisz így biztosítva láttuk a program folytonosságát. 

A címmel módszertanilag jól kidolgozott kézikönyvet, munka füzetet és cd-t és 3 fő óvodapedagógus továbbképzését nyerte el óvodánk. Szponzori támogatással még 3 kolléga 30 órás továbbképzését tudtuk megszervezni. Pedagógiai Programunkban és Munkatervünkbe is megjelenítettük a mozgalomhoz való csatlakozásunkat. 
 2018 szeptemberében 6 csoportban kezdtük meg a témák feldolgozását. A Boldogságórák felvezetését az első óra előtt tartottuk meg. Közösen elkészítettük a Boldog várat, ahová el szeretnénk jutni. A gyerekekkel közösen színeztük, vágtuk, ragasztottuk. Megbeszéltük mit jelentenek a lépcsőfokok. Ezt a képet a Boldogságórát tartó csoportok öltözőjében kifüggesztettük. Itt jelöljük a hónap jelével, az aktuális, feldolgozásra váró témát is. Az éves tématervek 10 témát ölelnek fel, melyek fokról fokra ismertetik meg a gyermekkel a boldogság különböző összetevőit, feltételeit.

Tématervek a következők:
 • A hála gyakorlása
 • Az optimizmus gyakorlása
 • Társas kapcsolatok ápolása
 • Jó cselekedetek gyakorlása
 • Elköteleződés egy cél mellett
 • Megküzdési stratégiák
 • Apró örömök élvezete
 • A megbocsátás gyakorlása
 • Testmozgás
 • Fenntartható boldogság

Havonta 1 alkalommal tartunk Boldogságórát. A Boldogságórák felépítését követni nem kötelező. Szerkezeti egységekhez találunk ötleteket a módszertani kézikönyvben. 
 • a téma bevezetése
 • foglalkozást kezdő relaxáció
 • személyiségfejlesztő gyerekdalok éneklése
 • a téma feldolgozása
 • a foglalkozás lezárása
 • a téma továbbadása

Teljes óraterveket, azért nem találunk a kézikönyvben, mert a szerzők fontosnak tartják a csoportra készített, a pedagógus kreativitását beindító szabadságot.

A csoportokban ezen kívül különböző rítusok is kialakultak. Például a hónap zenéje jelzi a „pakolóidőt”, mosolygós és szomorú arcok vagy a „hangulatbarométer” használata a foglalkozás elején és végén jelzi a gyerekek hangulatváltozását. A meseidő kezdetét Boldog Dóra csengőszója és verse jelzi. Boldog Dóra a csoport bábja és a szeptemberi beszoktatás óta kíséri a gyerekeket, vigasztalja a szomorkodókat. Szív párna körbeadása sok funkciót tölthet be. Jelezhet hangulatot, elmondhatja neki a gyermek örömét, bánatát. A munkafüzetből havonta, az adott témának megfelelően fénymásolunk a színezni illetve feladat lapozni kívánó gyerekeknek.
A program az élménypedagógia módszerére épül, eszköztára sokrétű. Az egyéni és csoportos tanulást változatosan támogatja. Az órák alapja a bátorító, megerősítő attitűd. A foglalkozásokon helyet kap a feszültségoldás, relaxáció, meditáció, saját élmények felidézése. Játékos feladatokon, gyakorlatokon keresztül segíti a lelki egészség megőrzését illetve a közösség fejlesztés.  

A 6 csoportban tartott órák eddigi tapasztalata megerősítette nevelőtestületünket abban, hogy továbbiakban is érdemes a Boldogságórák megtartása. Úgy tapasztaljuk, hogy nőt gyermekeink önbizalma, kifejezőképessége. Csökkentek szorongásaik, félelmeik. Agresszió teljesen visszaszorult, helyét a bátorítás, simogatás, együttérzés váltotta fel. 
Célunk az Örökös Boldog Óvoda cím elnyerése, illetve a program tovább folytatása