Tájékoztatás a tankötelezettség megkezdésének halasztása ügyében (2021.)

Tisztelt Szülők!


Mint Ön előtt is ismert, a tanköteles kort elérő gyermekek további egy évi óvodában maradása engedélyezését 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal végzi. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 45. § (2) bekezdése alapján A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. 

A szülő kérelmét az iskolakezdés évében január 15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Fentiek kapcsán az alábbiakra hívom fel figyelmét. A gyermek további egy évig történő óvodában maradására vonatkozó kérelmeket 2021. január 1-je és 2021. január 15-e között lehet benyújtani az Oktatási Hivatalhoz az erre létrehozott űrlapon. Az űrlap 2021. január 1-jétől lesz elérhető az Oktatási Hivatal honlapján, a www.oktatas.hu oldalon. A kérelmet a szülő/gyám nyújthatja be. A kitöltött űrlapot kétféleképpen küldheti be a szülő/gyám: - ügyfélkapun keresztül elektronikus úton, - az Oktatási Hivatal honlapján elérhető elektronikus űrlap kinyomtatását és aláírását követően postai úton. Ez utóbbi esetben a kérelmeket az Oktatási Hivatal, Budapest 1982 címre kell beküldeni. 

Fentiek alapján kiemelendő, hogy főszabály szerint a tanköteles kort elérő gyermek további egy évig óvodában maradása az Oktatási Hivatal által hozott határozat alapján lehetséges. 

További tájékoztatás
 


Sülysápi Csicsergő Óvoda
2241 Sülysáp, Vasút utca 88.

Intézményvezető: Szabóné Selmeci Marianna

Telefon:
+36 29 435 011
+36 30 384 8659E-mail:
csicsergoovoda@gmail.com

Nyitvatartás:
Hétfő-Péntek: 
6.00 - 17.00

Sülysápi Csicsergők Közhasznú Alapítvány

Bankszámlaszám: 10403071-50526572-5050651009

Adószám: 18026061-1-13